Par mums

SIA “Pro Finance” ir uzņēmums, kuru dibinājuši eksperti ar vairāk kā 15 gadu pieredzi finanšu vadībā. Uzņēmums palīdz piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu, nodrošina grāmatvedības uzskaiti un konsultācijas, finanšu vadības pakalpojumus, biznesa plānu izstrādi, uzņēmuma vērtēšanas un reorganizācijas pakalpojumus un tamlīdzīgi

SIA “Pro Finance” ir Latvijas Biznesa Konsultantu asociācijas biedrs, kas darbojas saskaņā ar Eiropas Menedžmenta Konsultantu asociāciju federācijas apstiprināto ētikas kodeksu.

SIA “Pro Finance” tirgū darbojas jau vairāk 10 gadus (iepriekšējais nosaukums SIA “Lauku atbalsta konsultācijas”) un savas darbības laikā ir piesaistījuši investīcijas gan no ES struktūrfondiem, gan citiem avotiem vairāk kā 150 uzņēmumiem, tajā skaitā, nozaru vadošajiem uzņēmumiem, pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijā u.c.