Grāmatvedība

Sakārtota uzņēmuma grāmatvedība nozīmē, ka uzņēmums ir veicis izmaksu optimizāciju, jo, pirmkārt, grāmatvedības uzskaites sakārtošana nozīmē to, ka uzņēmums ir informēts par visiem saviem saimnieciskās darbības darījumiem, līdz ar to, ir iespējams noteikt, kurš no darbības virzieniem ir ienesīgākais, kā arī, kurš prasa vislielākos izdevumos. Pirmais solis, lai sakārtotu uzņēmuma grāmatvedību, ir pilnībā pārzināt uzņēmuma saimniecisko darbību, tajā skaitā, gan visus izdevumus, gan arī ienākumus.

SIA “Pro Finance” piedāvā visus pakalpojumus, lai uzņēmuma grāmatvedība būtu pilnībā sakārtota:

  • Ik mēneša grāmatvedības uzskaiti;
  • Gada pārskatu sagatavošanu;
  • Operatīvo pārskatu sagatavošanu;
  • Nodokļu optimizāciju;
  • U.c.

 

Kvalitatīvi sakārtota grāmatvedība uzņēmumam ļauj sakārtot arī pašu uzņēmuma darbību. “Pro Finance” nodrošina grāmatvedības pakalpojumu dažādiem uzņēmumiem no dažādām nozarēm, līdz ar to, ir pieredze ar visdažādākajiem ar grāmatvedību saistītajiem jautājumiem. Starp “Pro Finance” klientiem ir gan tirdzniecības, gan pakalpojumu, gan ražošanas uzņēmumi, kā arī individuālie komersanti un pašnodarbinātie. Tiek nodrošināta grāmatvedības uzskaite arī uzņēmumiem, kuros tiek realizēti Eiropas Savienības finansējuma projekti, izveidojot nošķirtu grāmatvedības sistēmu ar projektu saistītajām darbībām.

Grāmatvedības pakalpojumu cenas nosaka, atkarībā no 2 kritērijiem – bāzes paketes cenas un klientu pasūtītiem papildus pakalpojumiem. Pārskata periods ir viens mēnesis. Bāzes paketes cena ir atkarīga no grāmatojumu skaita mēnesī. Par grāmatojumu tiek uzskatīta grāmatvedības operācija, kas nepieciešama kādas saimnieciskās darbības uzskaitei. Lai arī uzņēmumiem grāmatvedība tiek nodrošināta pēc vienotiem standartiem, katram uzņēmumam tiek pievērsta individuāla pieeja atbilstoši tā darbības nozarei, līdz ar to, arī precīzu cenu iespējams noteikt tikai tiekoties klātienē un izrunājot uzņēmuma darbību kopā ar “Pro Finance” galveno grāmatvedi.

Lai noskaidrotu aptuvenās grāmatvedības izmaksas Jūsu uzņēmumam, labajā pusē jāaizpilda anketa – atstājiet savu kontaktinformāciju, atbildiet uz jautājumiem par uzņēmuma darbības apjomu un mūsu grāmatvede sazināsies ar Jums, lai jau atbildētu uz specifiskākiem jautājumiem. Jebkuru citu ar grāmatvedību saistītu jautājumu gadījumā droši sazinieties ar mums caur kontaktu sadaļā redzamo kontaktinformāciju, vai arī populārākajos sociālajos tīklos (skatīt kontaktu sadaļu).

Grāmatvedība