Uzņēmumu vērtēšana, restrukturizācija

uznemumu vertesana restrukturizacija

Lai īsteno dažādus attīstības plānus, ir jānosaka uzņēmuma vērtība. Tieši uzņēmuma vērtības noteikšana ļauj īstenot dažādus uzņēmuma restrukturizācijas plānus – pārdošanu, apvienošanu, pārņemšanu u.tml.

Uzņēmuma restrukturizācija var ietvert:

  • Uzņēmuma juridiskās formas maiņu;
  • Uzņēmuma kapitāldaļu pārdošanu;
  • Saistību pārkreditēšanu;
  • Uzņēmuma sadalīšanu/apvienošanu
  • U.c.

 http://www.profinance.lv/pakalpojumi/uznemumu-vertesana-restrukturizacija/http://www.profinance.lv/pakalpojumi/uznemumu-vertesana-restrukturizacija/http://www.profinance.lv/pakalpojumi/uznemumu-vertesana-restrukturizacija/http://www.profinance.lv/pakalpojumi/uznemumu-vertesana-restrukturizacija/