Investīcijas

Investīcijas

Bieži uzņēmumu attīstība ir apturēta, jo neizdodas piesaistīt investīcijas. Ir situācijas, kad projekts un biznesa ideja ir daudzsološa, tomēr neizdodas izveidot sadarbību ar investoru. SIA “Pro Finance” sadarbojas ar vadošajiem riska kapitāla uzņēmumiem, kā arī privātiem investoriem, kas meklē investīcijas iespējas.

Sadarbība ar konsultantiem investīciju piesaistē palīdzēs sakārtot uzņēmumu, kā arī noformulēt biznesa ideju tādā veidā, lai uzņēmums kļūtu investoriem pievilcīgāks. Sadarbībā ar “Pro Finance” tiks palielināta iespēja, ka attiecīgajā uzņēmumā tiks veiktas investīcijas, turklāt uzņēmumam būs iespēja tikties ar vairāk investoriem ar kuriem “Pro Finance” ir sadarbība.

“Pro Finance” piedāvā arī sadarbību potenciālajiem investoriem, kas meklē daudzsološus projektus, kur veikt investīcijas. Piedāvājam sniegt informāciju par projektiem, kuriem tiek meklēti investori. Veiksim Jūsu vēlmēm atbilstošu ideju filtrēšanu un informēsim par projektiem, kas pēc nozares, investējamās summas, kā arī citiem apstākļiem atbilst Jūsu vēlmēm un iespējām.

Jebkurā gadījumā, uzņēmuma vadībai jāsaprot, ka piesaistīt investīcijas neizdosies, ja uzņēmuma vadība nebūs gatava mainīt aspektus uzņēmumā, kas pagātnē varbūt arī ir bijuši nozīmīgi uzņēmuma darbībai, tomēr šobrīd ir novecojuši un nepieciešamas izmaiņas. Lai veiksmīgi piesaistītu investīcijas, nepieciešama cieša konsultantu un uzņēmuma sadarbībā, jo investīciju piesaistes process ir arī uzņēmuma sakārtošanas process. Ja biznesa plāns teorētiski parāda kāds uzņēmums izskatīsies tuvākā vai tālākā nākotnē, tad investīciju piesaistes process ir šī biznesa plāna ieviešanas dzīvē process.

“Pro Finance” piedāvā bezmaksas konsultāciju uzņēmumiem par iespējām piesaistīt investīcijas, līdz ar to, lai uzņēmuma vadība varētu izvērtēt uzņēmuma iespējas piesaistīt ārējo finansējumu un pieņemt lēmumu par līdzekļu ieguldīšanu sava uzņēmuma sakārtošanā, kas palielinātu iespējas piesaistīt investīcijas attīstībai. Uzņēmuma vadībai būs jāsniedz informācija, kas saistās ar uzņēmuma darbību, lai “Pro Finance” ekspertiem būtu iespēja iedziļināties uzņēmuma darbībā, tomēr sadarbības līgumā tiek atrunāta pilnīga konfidencialitātē,  lai uzņēmumam būtu drošība par to, ka tā komercnoslēpumi un “know how” netiks nopludināts. “Pro Finance” sadarbojas ar dažāda veida finansētājiem, jo, piemēram, riska kapitāla fondi biežāk iegulda riskantos projektos, bet ar lielas peļņas iespēju, savukārt, kredītiestādes priekšroku dod drošākiem un stabilākiem projektiem.