ES fondi

ES fondi jeb Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums Latvijai ir pieejams līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā. SIA “Pro Finance” dibinātāji ir eksperti, kas strādājuši pie struktūrfondu ieviešanas Latvijā pamatojošās dokumentācijas un likumdošanas izstrādes, kas ļauj nodrošināt struktūrfondu piesaistes pakalpojumu augstākajā kvalitātē.

Pieejamie ES fondi ir ļāvuši daudziem uzņēmumiem paaugstināt savu konkurētspēju. ES fondi ļauj piesaistīt līdzfinansējumu uzņēmumu attīstībai, veicot investīcijas ražotnē, ēku energoefektivitātes uzlabošanā, darbinieku apmācībās u.tml.

Atstājot savu kontaktinformāciju anketā labajā pusē, Jūs regulāri saņemsiet informāciju par jaunākajām iespējām uzņēmumu attīstībai, ko piedāvā ES fondi.

SIA “Pro Finance” ES struktūrfondu piesaistei saviem klientiem nodrošina:

  • Projekta idejas sagatavošanu atbilstoši iespējām, ko nodrošina ES fondi;
  • Biznesa plāna izstrādi fondu finansējuma piesaistei;
  • Projekta pieteikuma izstrādi;
  • Publiskā iepirkuma procedūru;
  • Projekta vadību;
  • Projekta grāmatvedības uzskaiti atbilstoši likumdošanai;
  • Atskaišu sagatavošanu.

 

ES fondi ir nevis kredīts, kas jāatgriež, bet gan grants, kas paredzēts uzņēmumu attīstības nodrošināšanai. Tomēr, lai finansējums, ko piedāvā ES fondi gala rezultātā nebūtu jāatgriež, nepieciešams sasniegt projekta mērķus, ko, savukārt palīdzēs izdarīt “Pro Finance” eksperti. Mēs ne tikai izstrādājam projekta pieteikumu, bet arī nodrošinām projekta vadību un atskaišu sagatavošanu, lai gala rezultātā pēc projekta noslēguma netiktu samazināta finansējuma intensitāte vai arī kopējā summa.

ES fondi ir publiskais finansējums, līdz ar to, veiksmīgai projekta realizācijai nepieciešams veikt atbilstošu iepirkuma procedūru, ko arī nodrošina “Pro Finance” eksperti, kuriem ir pieredze publisko iepirkumu veikšanā arī valsts un pašvaldības iestādēs.

“Pro Finance” ekspertiem ir pieredze strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem, tajā skaitā, gan ar mazajiem uzņēmumiem, gan arī ar nozares vadošajiem uzņēmumiem, kā piemēram, “Baltijas Gumijas fabrika”, “Putnu fabrika Ķekava” un citiem. Lai nodrošināt projekta pieteikuma augstāko iespējamo kvalitāti, tiek piesaistīti arī citu nozaru eksperti, kā piemēram, būvnieki, inženieri u.c.

ES fondi ir pieejami caur dažādām programmām, līdz ar to, lai noskaidrotu sava uzņēmuma iespējas piesaistīt finansējumu, nepieciešams sazināties ar “Pro Finance” ekspertiem. Mūsu eksperti sniegs bezmaksas konsultācijas par Jūsu uzņēmumam pieejamajiem fondiem.
Es-fondi

Pieteikties jaunumiem par ES struktūrfondu finansējumu