Pakalpojumi

ES fondi

ES fondi

Projekta idejas sagatavošana, biznesa plāna izstrāde, projekta pieteikuma izstrāde, publiskā iepirkuma procedūra, projekta vadība, projekta grāmatvedības uzskaite...
Lasīt vairāk..
Biznesa plāns

Biznesa plāns

Kopsavilkums, uzņēmuma misija un mērķi, projekta apraksts, tirgus analīze, uzņēmuma SWOT analīze, risku analīze, izmaksu analīze, produkta pašizmaksas analīze, bezzaudējumu punkta aprēķins...
Lasīt vairāk..
Finanšu vadība

Finanšu vadība

Likviditātes rādītāji, rentabilitātes rādītāji, kapitāla struktūras rādītāji, aprites rādītāji, debitoru un kreditoru politika, u.c...


Lasīt vairāk..
Grāmatvedība

Grāmatvedība

Ik mēneša grāmatvedības uzskaite, gada pārskatu sagatavošana, operatīvo pārskatu sagatavošana, nodokļu optimizācija, u.c...


Lasīt vairāk..
Investīcijas

Investīcijas

Sadarbībā ar “Pro Finance” tiks palielināta iespēja, ka attiecīgajā uzņēmumā tiks veiktas investīcijas...


Lasīt vairāk..
Uzņēmumu vērtēšana, restrukturizācija

Uzņēmumu vērtēšana, restrukturizācija

Uzņēmuma juridiskās formas maiņa, uzņēmuma kapitāldaļu pārdošana, saistību pārkreditēšana, uzņēmuma sadalīšana/apvienošana, u.c... Lasīt vairāk..