Vadības ziņojumi

2010.gads

2010. gadu uzņēmums beidzis ar peļņu. Kaut arī apgrozījums salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir samazinājies, uzņēmums ir sekmīgi optimizējis izmaksas, kas, attiecīgi, ļāvis beigt gadu ar nelielu peļņu.

Uzņēmums nākotnē skatās rezervēti, tomēr ar optimismu. Valsts makroekonomiskās situācijas uzlabošanās ļauj plānot nelielu apgrozījuma pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu. Mikrouzņēmuma nodokļa un 1 lata pamatkapitāla SIA ieviešana ļauj izteikt prognozes par apgrozījuma pieaugumu, sniedzot grāmatvedības pakalpojumu mikrouzņēmumiem. Banku sektora atkopšanās ļauj izteikt prognozes par apgrozījuma pieaugumu, sniedzot biznesa konsultāciju pakalpojumus, tajā skaitā, ES struktūrfondu finansējuma piesaistes konsultācijas.

2009.gads

2009.gads ir astotais saimnieciskās darbības gads. 2009.gada neto apgrozījums ir samazinājies, tomēr finansiālais gads ir noslēdzies ar peļņu. Gads ir bijis mazāk veiksmīgs nekā iepriekšējais, taču uzņēmums ir saglabājis savu vietu tirgū.

Ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju, jo īpaši banku piesardzīgo kreditēšanas politiku, 2010.gadā ir pieļaujams apgrozījuma samazinājums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.