Augstas pievienotās vērtības investīcijas

-02/08/2013-

Augstas pievienotās  vērtības investīcijas

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra drīzumā izsludinās pieteikšanos konkursam lai piesaistītu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību.

1.Mērķis

Aktivitātes mērķis ir stimulēt vietējos komersantus ieguldīt zināšanu vai tehnoloģiju intensīvajos projektos, kā arī piesaistīt ārvalstu investīcijas jomās ar augstu pievienoto vērtību, tādējādi veicinot jaunāko tehnoloģiju pārnesi no ārvalstīm.

2.Projekta iesniedzējs

Atbalsta pretendents ir Latvijā reģistrēts komersants.

3.Atbalstāmās darbības

Finansējums tiek piešķir tikai iekārtu iegādei, kas saistīta ar jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu vai esošas saimnieciskās darbības paplašināšanu, produkcijas dažādošanu ar jauniem produktiem vai ražošanas procesa būtisku maiņu. Projektu iesniegumu atlases trešās un turpmāko kārtu ietvaros finansējumu nepiešķir kravu iekraušanas, izkraušanas, celšanas, pārvadāšanas un glabāšanas iekārtu iegādei.

4.Attiecināmās izmaksas

Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas – jaunu iekārtu (un aprīkojuma) iegādes izmaksas, kuras tieši nodrošina ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas procesu projekta īstenošanas nozarē un kuras iekļautas finanšu pārskatos saskaņā ar normatīvajiem aktiem par grāmatvedību, kas nosaka un skaidro pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaiti un ar pamatlīdzekļiem saistītās informācijas uzrādīšanu finanšu pārskatos.

5.Finansējuma intensitāte

Maksimāli pieļaujamā finansējuma intensitāte ir 35 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6.Maksimālais projekta lielums

Vienai projekta iesniedzēja saistīto personu grupai maksimālais publiskā finansējuma apjoms ir 700 000 latu, minimālais – 100 000 latu.

7.Iesniegšanas termiņš

Projektu iesniegšana plānota 2014.gada sākumā. company structures