Atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

-21/11/2012-

Atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno izsludināt projektu konkursu elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai.

1.Mērķis

1.1. Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanu, atbalstot tikai ar elektrību darbināmu jaunu, rūpnieciski ražotu L7e un M1 kategorijas vieglu pasažieru transportlīdzekļu (turpmāk – elektromobiļu) ieviešanu un elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidošanu Latvijā.

2.Projekta iesniedzējs

2.1. Projekta iesnieguma iesniedzējs (turpmāk – projekta iesniedzējs) ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, Latvijas Republikā reģistrēts komersants vai fiziska persona.

3.Atbalstāmās darbības

3.1. elektromobiļu iegāde, kas atbilst šādām minimālām prasībām: elektromobiļa maksimālais nobraukums starp uzlādes reizēm – 100 kilometri, elektromobiļa maksimālais ātrums – 100 kilometri stundā;

3.2. ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu kombinēto uzlādes staciju, kas ietver gan 43kW maiņstrāvas, gan arī 50 kW līdzstrāvas uzlādes iespēju, iegāde, montāža un uzturēšana divu gadu laikā pēc uzlādes staciju uzstādīšanas, kā arī pieslēgšana sadales elektriskajam tīklam.

4.Attiecināmās izmaksas

4.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

4.1.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, komersantiem, kā arī fiziskām personām: elektromobiļa iegādes izmaksas;

4.2. šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajai aktivitātei:

4.2.1. ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju iegādes, montāžas un uzturēšanas izmaksas divu gadu laikā pēc uzlādes stacijas uzstādīšanas;

4.2.2. uzlādes stacijas pieslēgšanas izmaksas sadales elektriskajam tīklam.

5.Finansējuma intensitāte

5.1. šo noteikumu 3.1.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.1.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm vai atvasinātām publiskām personām – līdz 85 %;

5.1.2. komersantiem un fiziskām personām – līdz 50%; 5.2. šo noteikumu 3.2.apakšpunktā minētajai aktivitātei:

5.2.1. tiešām vai pastarpinātām pārvaldes iestādēm, kā arī atvasinātām publiskām personām – līdz 85%;

5.2.2. komersantiem:

5.2.2.1. sīkajiem (mikro) un mazajiem komersantiem – līdz 70%;

5.2.2.2. vidējiem komersantiem – līdz 60%; 5.2.2.3. lielajiem komersantiem – līdz 50%;

6.Maksimālais projekta lielums

Šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai aktivitātei (3.2.punktā minētajai aktivitātei nav ierobežojuma) pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums:

6.1. projekta iesniedzējam, kas ir:

6.1.1. tiešā vai pastarpinātā pārvaldes iestāde, atvasinātā publiskā persona, ir 390 000 LVL;

6.1.2. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.800/2008, ir 390 000 LVL;

6.1.3. komersants, kas izvēlas atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr.1998/2006, ir EUR 200 000 vai EUR 100 000 (uzņēmumiem, kas darbojas autotransporta nozarē) ekvivalents latos kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis un citu ierobežotā apmēra atbalstu;

6.1.4. fiziskā persona, ir 13 000 LVL;

6.2. vienam elektromobilim ir 13 000 LVL.

7.Iesniegšanas termiņš

7.1. Projekta konkurss ir sagatavošanas stadijā.