Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

-21/11/2012-

Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings

Lai skatītos PDF spied uz attēla

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra izsludina projektu konkursu ārējo tirgu apgūšanā – ārējais mārketings.

1.Mērķis

1.1. Apakšaktivitātes mērķis ir atbalstīt ar ieiešanu ārvalstu tirgos saistītās aktivitātes – ārējo mārketingu ārvalstīs – un pasākumus, kas sekmē komersantu iekļaušanos starptautiskajās piegāžu ķēdēs, veicina Latvijas komersantu dalību starptautiskajās izstādēs un tirdzniecības misijās.

2.Projekta iesniedzējs

2.1. komersants;

2.2. biedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

2.3. nodibinājums, kura dibinātāji vai dibinātāju biedri ir vismaz pieci komersanti;

2.4. kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies vismaz pieci komersanti;

2.5. valsts vai pašvaldības iestāde, kas ir finansējuma saņēmēja projektā, kurā pārējie partneri ir komersanti, biedrības, kooperatīvās sabiedrības, pašvaldības vai ostu pārvaldes. Valsts vai pašvaldības iestāde var būt finansējuma saņēmēja, ja viss saņemtais finansējums tiek izmantots, lai samaksātu par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

2.6. pašvaldība;

2.7. ostu pārvalde.

3.Atbalstāmās darbības

3.1. Latvijā reģistrētu komersantu, biedrību, nodibinājumu, kooperatīvo sabiedrību, pašvaldību un ostu pārvalžu dalībai starptautiskajās izstādēs un konferencēs (semināros) ārvalstīs.

3.2. Latvijā reģistrētu komersantu dalībai tirdzniecības misijās un kontaktbiržās ārvalstīs, ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra vai biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 50 milj. latu un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

3.3. konferencēm (semināriem) par eksporta jautājumiem, ko organizē biedrība, kuras Latvijā reģistrēto biedru (komersantu) kopējais apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 50 milj. latu un kura ir dibināta ne vēlāk kā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, ja:

3.3.1. plānotais dalībnieku skaits ir vismaz 15;

3.3.2. ārvalstu dalībnieku skaits vai lektoru skaits ir vismaz trīs;

4.Attiecināmās izmaksas

4.1. starptautiskās izstādes organizatora noteiktā reģistrācijas maksa;

4.2. tiešā organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos starptautiskajā izstādē, kontaktbiržā, tirdzniecības misijā, kura notiek ārpus Latvijas teritorijas, tai skaitā tiešā organizatora noteiktā maksa par kontaktbiržas, tirdzniecības misijas organizēšanu (ne vairāk kā 2000 latu vienai atbalstāmajai darbībai vienam komersantam);

4.3. organizatora noteiktā dalības maksa par piedalīšanos konferencē (seminārā), kas notiek ārvalstīs, ja sniedz prezentāciju par projekta iesniedzēja Latvijā ražotajām precēm un pakalpojumiem (ne vairāk kā 1 000 latu vienai konferencei (semināram));

4.4. organizatora noteiktā maksa par informācijas izvietošanu izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences katalogā;

4.5. starptautiskās izstādes vai konferences (semināra) organizatora noteiktā nomas maksa par stenda konstrukciju un ekspozīcijas laukumu (šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam – ne vairāk kā 6 500 latu vienā izstādē vai konferencē (seminārā); partnerībā, kā arī pārējiem projektu iesnie­dzējiem – ne vairāk kā 13 000 latu vienā izstādē vai konferencē (seminārā)). Šajā apakšpunktā attiecināmi ir tiešie maksājumi starptautiskās izstādes organizatoram;

4.6. komandējuma (darba brauciena) izmaksas ne vairāk kā trim darbiniekiem saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem un darbinieku darba braucieniem saistītie izdevumi. Kopējā komandējuma dienu skaitā ieskaita darbības norises laiku un papildus ne vairāk kā trīs dienas. Ja projekta iesniegumu iesniedz partnerībā, kā arī šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. un 2.7. apakšpunktā minētajā gadījumā, ierobežojums attiecas uz katru projektā iesaistīto partneri. Komandējuma (darba brauciena) attiecināmajās izmaksās ietilpst:

4.6.1. dienas nauda;

4.6.2. ar viesnīcas (naktsmītnes) pakalpojumu izmantošanu saistītie izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), ja pakalpojumi tiek iegādāti tieši no viesnīcas (naktsmītnes) sniedzēja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus;

4.6.3. izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas izstādes, tirdzniecības misijas, kontaktbiržas vai konferences (ceļa (transporta) izdevumi). Ceļa (transporta) izdevumi ir attiecināmi, ja tie tiek iegādāti tieši no pakalpojuma sniedzēja (piemēram, aviokompānijas, dzelzceļa pārvadātāja), neizmantojot starpnieku pakalpojumus. Šo apakšpunktu nepiemēro Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas;

4.6.4. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras organizētajās tirdzniecības misijās ārvalstīs, kurās piedalās valsts augstākās amatpersonas, ir attiecināmas finansējuma saņēmēju lidojumu izmaksas un izmaksas, kas saistītas ar ekonomiskās klases sabiedriskā transporta izmantošanu, izņemot pievienotās vērtības nodokli (tai skaitā pakalpojuma sniedzēja noteiktās papildu izmaksas, bez kurām pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties), līdz tirdzniecības misijas norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darba vietai, kā arī maksa par pārbraucieniem, ja projekta ietvaros plānotas vairākas tirdzniecības misijas (ceļa (transporta) izdevumi);

5.Finansējuma intensitāte

5.1. 50 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajām darbībām;

5.2. 75 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām – šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajām darbībām.

6.Maksimālais projekta lielums

6.1. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas nedrīkst pārsniegt 30 % no projekta iesniedzēja pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma. Ja projekta iesniedzējs ir kooperatīvā sabiedrība, biedrība, nodibinājums, valsts vai pašvaldības iestāde, pašvaldība vai ostu pārvalde vai projekta iesniegums iesniegts partnerībā, šo ierobežojumu rēķina no visu projektā iesaistīto kooperatīvo sabiedrību, biedrību, nodibinājumu, valsts vai pašvaldības iestāžu, pašvaldību, ostu pārvalžu vai komersantu pēdējā noslēgtā gada konsolidētā apgrozījuma summas. Ja projekta iesniedzējs ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, biedrību un nodibinājumu reģistrā vai komercreģistrā mazāk nekā trīs gadus, iesniegtā projekta kopējās maksimāli attiecināmās izmaksas ir 4 000 latu ar nosacījumu, ka 30 % no projekta iesniedzēja konsolidētā apgrozījuma ir mazāk par 4 000 latiem.

7.Iesniegšanas termiņš

7.1. Projektu pieņemšana notiek līdz 2014. gada 30. aprīlim (ieskaitot).